Det er mange plasser igjen for messe i helgen både kl. 9:30 (på polsk) og Høy messe kl. 11:00. max 45 personer

Dere kan register her:

katolsk.no