Advent tretrett med biskopen Erik Varden

TidAktivietMerknader
Lørdag 27.11
14:00Første foredragi Kirke
15:00Kirkekaffe og spørsmåli menighets lokale
18:00Messe på polsk
19:00Messe med neokatekumen
vandring og andresom ønsker å komme
Søndag 28.11
9:30Messe på polskOBS! ingen messe på polsk kl.13.00
11:00Høymesse på norsk
ca. 12:15Andre foredragi Kirke
13:00Kirkekaffei menighets lokale