Sommer 2019

Prester som betjener i st Eystein menighets mens pater Dominic er på ferie.

Pater Marcos Pablo B. Delos Trinos bor i prestegård i Kristiansund. Hans tel. nr. er 92528001 han er vikarprest i august og første uke i september.

Nguyen Duc Khiem (foto: Mats Tande 2012-01-30)

Pater NGUYEN Duc Khiem er i Molde og hvis det er nødvendig vennligst ring ham på tel. 71251467 eller 41617862 (mobil)