Velkommen til en ny katekese år 2020-2021!

Velkommen til en ny katekese år 2020-2021!

For første kommunion barn som er 8 år i år eller eldre.
For konfirmanter ungdommer som er 14 år i år eller eldre.
Dere skulle har fått invitasjon sent hjem nå, men hvis noen ikke har fått brevet ennå vennligst ta kontakt med P. Dominic på tel. nr. 91144591 eller via e-post: Kristiansund@katolsk.no
Vi sees på lørdag 5. september kl. 10:30 i St. Eystein kirken i Kristiansund.