Viktig Informasjon!!!

Kjære menighet,

Jeg har nettopp snakket med kommuneoverlege at jeg kan bruke hans e-post til meg i sin helhet om smitte tiltaket som må gjøres. Vi må alle være med å hindre smitte, spesielt de som var i kirken siden sist søndagen den 20.12.20.Det er en beklagelig situasjon vi har foran oss men vi skal ta være på hverandre på den beste måte vi kan og tillate å gjøre. Jeg ønsker dere fortsatt en velsignet julehøytid.

P. Dominic